Invitation to collaborate

Mam Ekam Saranam Vraja HH Lokanath Swami Maharaj Vallabh Vidya Nagar 19th, 20th Nov HINDI  

Noida Rejuvenation

Noida Rejuvenation His Holiness Lokanath Swami Maharaj 12th November 2017 Hindi Noida

Rejuvenation

Rejuvenation His Holiness Lokanath Swami Maharaj 11th November 2017 Hindi Noida

SB Class Pandharpur

His Holiness Lokanath Swami Maharaja SB Class 1st Sept 2017 Hindi Pandharpur

Disciples Gathering at Noida

His Holiness Lokanath Swami Maharaja Disciples Gathering 27th June 2017 Hindi Noida

Khamgaon Evening Satsang

His Holiness Lokanath Swami Maharaja Evening Satsang 13th June 2017 Marathi Khamgaon

SB Class

His Holiness Lokanath Swami Maharaja SB Class 12th June 2017 Hindi Amravati

Rukmini Katha Kaundinyapur

His Holiness Lokanath Swami Maharaja Rukmini Katha 11th June 2017 Hindi Kaundinyapur

Seminar: Brihad Bhagavatamrita – Invitation to collaborate

His Holiness Lokanath Swami Brihad Bhagavatamrita 18th, 19th, 20th Feb 2017 English Seminar